Disclaimer

Drbrowns.nl stelt alle informatie op deze website met zorg en aandacht samen. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op deze site gepubliceerd wordt onvolledig en / of onjuist is. Drbrowns.be garandeert niet dat aan Drbrowns.be toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van dit mogelijk niet of te laat ontvangen of verwerken.

Alle op deze website genoemde prijzen, percentages en tarieven zijn onder voorbehoud van eventuele fouten en kunnen binnen het bereik van Drbrowns.be steeds worden gewijzigd. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Drbrowns.be. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Drbrowns.be sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met (het gebruik van de informatie op) deze website. Ondanks de constante zorg en aandacht die Drbrowns.nl aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Drbrowns.be behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze tekst, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient daarom aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie is gewijzigd. Bepaalde hyperlinks in deze site leiden naar websites buiten het beheer van Drbrowns.be. Ze zijn uitsluitend opgenomen ter informatie van de bezoeker; Drbrowns.be is niet verantwoordelijk voor (de inhoud) van deze andere websites.