Actievoorwaarden

27 sep 

Spelregels Dr. Brown’s Giveaway

 
Hoe werkt deze actie?

 1. Like deze post
 2. Volg Dr. Brown’s Nederland op Facebook
 3. Tag iemand anders

 

Spelregels

 1. Deze winactie wordt uitgeschreven door Baby Case B.V. , gevestigd te Westelbeers.
 2. Deelname aan deze actie is gratis. Deelname vindt plaats door het liken van de post, het volgen van het facebook account
  Dr. Brown’s Nederland en het taggen van iemand anders.
 3. De actie geldt alleen tijdens de periode van 15 t/m 26 september 2022. Bekendmaking winnaar 27 september 2022. Bij deze winactie wordt er na afloop van de actieperiode 5 x 2 toegangskaartjes voor de Babyboom beurs te Brussel verloot. Elke winnaar ontvangt 2 actiecodes, waarmee een gratis toegangskaartje kan worden aangeschaft voor één van de beursdagen. (14, 15 of 16 oktober 2022)
 4. Alleen personen van 18 jaar en ouder woonachtig in Nederland of België komen in aanmerking om te winnen.
 5. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van Baby Case B.V en hun familieleden.
 6. Baby Case B.V. handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 7. Door deelname aan deze actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan Baby Case B.V. om hun namen, alsmede mogelijke foto’s/video’s van de prijsuitreiking, voor promotionele doeleinden met betrekking tot de actie te gebruiken en onder meer via de website en op de social mediapagina’s Dr. Brown’s bekend te maken.
 8. De persoonsgegevens die in het kader van deze winactie worden verkregen, worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van de gewonnen prijs. Deze persoonsgegevens worden hierna verwijderd.
 9. De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 10. De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via het social media kanaal waarop de actie heeft plaatsgevonden. Indien er een e-mailadres is achtergelaten, wordt de winnaar per e-mail op de hoogte gesteld.
 11. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 12. Baby Case B.V. is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 13. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 14. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.
 15. In gevallen waarin spelregels niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Baby Case B.V.
 16. Baby Case B.V. kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze spelregels gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen.
 17. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met bovenstaande spelregels en met onze privacyverklaring.